Menu

Duyurular


TCMB Kaynaklı Kredi Programlarında Firma Limitlerine İlişkin Yeni Düzenleme

SİRKÜLER NO: 23.1 / 0315-253 = 22/05/2009

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 20/05/2009 tarih ve  2263-234/2009 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“TOBB’nin 14/05/2009 tarih ve 414/15568 sayılı yazısına atfen;

 

Türk Eximbank’ın 11.05.2009 tarihli 5640 sayılı yazısına atfen; Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) “Banka Kabullerine İlişkin Reeskont İşlemleri Esas ve Şartları” Genelgesi ile bir üst limit dahilinde Türk Eximbank tarafından uygulanmakta olan Sevk Öncesi Reeskont Kredisi (SÖRK) programı ile ilgili, Türk Eximbank tarafından TCMB nezdinde yapılan girişimler neticesinde yapılan yeni düzenleme ile SÖRK programı kapsamında daha önce 10 milyon ABD Doları seviyesinde belirlenmiş olan firma limitinin, 30.04.2009 tarihinden geçerli olmak üzere 20 milyon ABD Doları seviyesine yükseltildiği,”

 

Bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine sunarız.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz