Menu

Duyurular


TCG ALEMDAR (A-582) Tören Davetiyesi

SİRKÜLER NO: 12.2  / 086-072 = 27/01/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 27/01/2017 tarih ve 353-76/2017 sayılı yazısı.


İlgi yazı ile;


“İstanbul Tersanesi’nin 26.01.2017 tarih ve 163 sayılı yazısına atfen;

Denizaltı Kurtarma Ana Gemisi TCG ALEMDAR (A-582) teslim töreninin 28 Ocak 2017 Cumartesi Günü saat 10:45’de Milli Savunma Bakanımız Sayın Fikri IŞIK katılımlarıyla İstanbul Tersanesi’nde gerçekleşeceği bildirilmekte olup, Tören Programı, davetiye ve LCV bilgileri Ek’te sunulmaktadır.

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz

 

 

LCV: 0549 778 92 89

           0216 446 93 00 (Dahili:1012)

           sevilkayikci@istanbulshipyard.com