Menu

Duyurular


TCDD Haydarpaşa Limanı Ramazan Bayramı Çalışması

SİRKÜLER NO: 2.4 / 484-388  = 22/06/2017


T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğü’nden alınan 22/06/2017 tarih ve 60288926-573.99/E.250575 sayılı yazısında;

“Ramazan Bayram tatili nedeniyle limanımızda 24.06.2017 tarihin saat 24.00’den 25.06.2017 tarihi saat 24.00’a kadar (Ro Ro gemileri hariç) çalışma yapılmayacaktır.

24.06.2017 tarihinde saat 13.00’dan – 24.00’a kadar ve 25.06.2017 tarihi saat 24.00’dan 27.06.2017 tarihi saat 24.00’a kadar mesaili olarak çalışma yapılacaktır.

Mesaili olarak çalışma yapmak isteyen acenta ve firmaların 24.06.2017 tarihi saat 12.00’a kadar Müdürlüğümüze müracaat etmeleri gerekmektedir.”

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                       Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm Üyelerimiz