Menu

Duyurular


TCDD Haydarpaşa Limanı 1 Mayıs Çalışması Hk.

SİRKÜLER NO: 2.4 /  205-154 = 30/04/2014
 

                                                                             
Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğü'nden alınan, 30/04/2014 tarih ve 36105487-876-99/1691 sayılı "1 Mayıs Çalışması” konulu yazısında;
 
“1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tatili nedeniyle, limanımızda 30/04/2014 tarihi saat 24.00’dan, 01/05/2014 tarihi saat 24.00’e kadar mesaili olarak çalışma yapılacağı,
 
Mesaili olarak çalışma yapmak isteyen acenta ve firmaların 30/04/2014 tarihi saat 14.00’a kadar Müdürlüğümüze müracaat etmeleri gerektiği,”
 
bildirilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
                                                                                                                    Saygılarımızla,
                                                                                              Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                                     Emin EMİNOĞLU
                                                                                                                      Genel Sekreter
 
 
EK 1: 1 Mayıs Çalışması Yazısı.
 
 
Dağıtım : Tüm Üyelerimiz