Menu

Duyurular


T.C. ile Singapur Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşması

SİRKÜLER NO: 23.1 / 635-487 = 16/08/2017

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 16/08/2017 tarih ve 3149-538/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“2017/10555 sayılı Türkiye Cumhuriyeti ile Singapur Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar 15.08.2017 tarih ve 30155 sayılı mükerrer Resmi Gazete'de yayımlamıştır.

 

İşbu Anlaşma uyarınca ve GATT 1194'ün XXIV. maddesine uygun olarak mal ticaretinin işbu Anlaşmanın yürürlüğe girişinden başlayarak bir geçiş süreci dahilinde tedricen ve karşılıklı olarak serbestleştirilmesine karar verilmiştir.

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 


 

 

Ek 1: İlgi Yazı

Ek 2: T.C. ile Singapur Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşması

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz