Menu

Duyurular


T.C. Başbakan Yardımcısı Sayın Mehmet ŞİMŞEK’in Katılımlarıyla “Türkiye-Umman İş Forumu”

SİRKÜLER NO: 12.3  / 367-296 = 27/04/2017


İlgi: Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)'nun  27.04.2017 tarihli ve UMN/2017-663 sayılı yazısı

İlgi yazı ile;

 “ -T.C. Başbakan Yardımcısı ve Türkiye-Umman Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Eş Başkanı Sayın Mehmet ŞİMŞEK, Türkiye-Umman 10. Dönem KEK Toplantısına katılmak üzere 9-10 Mayıs 2017 tarihlerinde Umman'ın başkenti Muskat'a bir ziyaret gerçekleştireceği,


-Bu vesileyle, DEİK/Türkiye-Umman İş Konseyi ile Umman Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 10 Mayıs 2017 tarihinde Sayın Mehmet ŞİMŞEK ve Ummanlı işadamlarının katılımları ile "Türkiye-Umman İş Forumu" düzenleneceği,


-Umman'ın orta vadeli kalkınma planı kapsamında özellikle turizm, balıkçılık, lojistik, madencilik ve imalat sanayiinde yatırımlara öncelik verildiği ve konumu nedeniyle Çin ve Hindistan pazarlarına Umman'dan diğer Körfez İşbirliği Ülkelerine göre daha hızlı erişim sağlanabildiği, Umman'ın ABD, Singapur, İzlanda, Norveç ve İsviçre ile Serbest Ticaret Anlaşmaları yürürlükte olup, aynı zamanda 22 Arap ülkesini kapsayan Arap Serbest Bölgesi(GAFTA) üyesi olduğu,


-Ülkenin en önemli lojistik, turizm ve sanayileşme projesi "Umman Duqm Özel Ekonomik Bölgesi" ne bugüne kadar liman, iskele ve dahili yollar olmak üzere yaklaşık 6 milyar ABD doları yatırım gerçekleştirildiği,


-Bazı projeleri Türk firmalarının üstlendiği, söz konusu bölgedeki yatırımların, ülkedeki ulusal demiryolu ağı projesi ile birlikte en önemli ve süreklilik arz eden projeler olmaya devam ettiği,


Bu çerçevede, söz konusu ziyarete katılmak isteyen Üyelerimizin 2 Mayıs 2017 tarihine kadar http://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/392/8743  adresinden kayıt yaptırmaları ve daha detaylı bilgi için DEİK (Buğra Karahan | bkarahan@deik.org.tr | 212 339 5043) ile irtibata geçebilecekleri”


Bildirilmektedir.

 


Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 


Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz