Menu

Duyurular


TAYK Trofesi HDI Sigorta Kupası Yelken Yarışları

SİRKÜLER NO: 13.7 / 281-167 = 10/05/2023 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 10.05.2023 tarih ve 1347/363/2023 sayılı yazısı. 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

‘’Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Bölge Liman Başkanlığı tarafından Odamıza gönderilen 09.05.2023 tarih ve 1143488 sayılı Ek'te sunulan yazıda; 

Türkiye Yelken Federasyonu Başkanlığı tarafından gerekli tedbirlerin alınması şartı ile 13 Mayıs 2023 tarihinde 12:00 - 19:00 saatleri arasında Moda Koyu - Adalar açıkları parkurunda olmak üzere "TAYK Trofesi HDI Sigorta Kupası Yelken Yarışları"nın yapılacağı belirtilerek, 

Seyir, can, mal ve çevre güvenliği bakımından, bölgede dikkatli seyir yapılması ve yapılacak yelken yarışları ile ilgili olarak gemi kaptanlarının uyarılması istendiği,’’


Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz