Menu

Duyurular


TAYK - Adalar Kupası Yelken Yarışı

SİRKÜLER NO: 13.7 / 766-528 = 25/11/2022 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 25.11.2022 tarih ve 3704/859/2022 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda; 

‘’Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Bölge Liman Başkanlığı tarafından Odamıza gönderilen 25.11.2022 tarih ve 799761 sayılı, Ek'te sunulan yazıda;

Odamızın 15.11.2022 tarih ve 3631/840 No'lu Sirküleri ile de duyurusu yapılan, 26-27 Kasım 2022 tarihlerinde 11:00 - 18:00 saatleri arasında, Moda Koyu – Caddebostan açıkları ile Adalar - Ataköy parkurunda olmak üzere yelkenli teknelerle  yapılacak "TAYK – Adalar Kupası Yarışı"nın gece seyrini de kapsayacak şekilde Caddebostan, Adalar ve Çınarcık açıklarında yapılacağı belirtilerek,

Seyir, can, mal ve çevre güvenliği bakımından, bölgede dikkatli seyir yapılması ve yapılacak yelken yarışı ile ilgili olarak gemi kaptanlarının uyarılması istendiği,’’


Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

  

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

  

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz