Menu

Duyurular


Tasfiye Genel Tebliği (Elektronik İhale Seri No: 1)

SİRKÜLER NO: 8.1  / 197-146 = 25/04/2014
 

 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca, 25 Nisan 2014 tarih ve 28982 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “Tasfiye Genel Tebliği (Elektronik İhale Seri No: 1)” ekte sunulmaktadır.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                      Emin EMİNOĞLU
                                                                                                        Genel Sekreter
 
 
 
 
Ek 1: Tasfiye Genel Tebliği (Elektronik İhale Seri No: 1)
 
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz