Menu

Duyurular


Tarife Değişikliği

SİRKÜLER NO: 2.8 / 479-338 = 01/08/2022 


İlgi: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Mali İşler Dairesi Başkanlığı’nın 29.07.2022 tarih ve E-85114977-302.3.2-159506 sayılı yazısı.

 

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden alınan ilgi yazıda;

‘’Kuruluşumuzca uygulanmakta olan ; Fener ve Tahlisiye Ücret Tarifesinde yer alan FENER VE TAHLİSİYE ÜCRET TABLOLARI'nda değişiklik yapılmış olup 07.10.2022 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde, değişiklik tabloları ekte gönderilmiştir. Web sitemizde de Tarifemizin güncel hali yayımlanacaktır.’’


Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

  

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter
Ek1 : İlgi Yazı


Ek2 : Değişiklik Tabloları


Dağıtım: Tüm üyelerimiz