Menu

Duyurular


Tam Kapanma Tedbirleri

SİRKÜLER NO: 23.1 / 320-227 = 29/04/2021 İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 29.04.2021 tarih ve 1304/449/2021 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nce, Liman Başkanlıkları ve Gemiadamları Komisyonuna gereği, Odamıza da bilgi olarak gönderilen 28.04.2021 tarih ve E-25032954-175.99-28071 sayılı yazı ile İçişleri Bakanlığı'nın 27.04.2021 tarihli ve 7576 sayılı yazısından bahisle,  26.04.2021 tarihinde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda; 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek tam kapanma dönemine geçileceği belirtilerek,  anılan dönemde alınacak ek tedbirlerin bildirildiği,

 Söz konusu talimat kapsamında, aşağıdaki tedbirlerin uygulanacağı,

 -  On-line sınav salonlarında yapılan gemiadamı sınavları 29.04.2021  -  17.05.2021 tarihleri arasında askıya alınmıştır.  Anılan tarihler arasında önceden randevusu bulunanların sınav hakları sonradan kullanılmak kaydıyla saklı kalacak olup yeni randevu açılmayacaktır.

 -  Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün 13.04.2021 tarihli ve E-24175 sayılı yazısı ile 4-7 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacağı bildirilen profesyonel sualtıadamları sınavları ile dalış takım muayeneleri 01-04 Haziran 2021 tarihleri arasında Ege Üniversitesi Urla Denizcilik Meslek Yüksek Okulunda yapılacaktır. Söz konusu sınavlara katılacak olan adayların yazılı sınavları 1 Haziran 2021 tarihinde saat 14.00'de, uygulama sınavları 2 Haziran 2021 tarihinde saat 10.00'da, dalış takım muayeneleri ise 3-4 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Sınav başvuruları 26 Mayıs 2021 Çarşamba gününe kadar alınabilecektir. Kapanma tarihleri arasında süresi dolacak olan dalış takım muayeneleri 4 Haziran 2021 tarihine kadar geçerli kabul edilecektir.

 - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün 12.03.2021 tarihli ve E-16169 sayılı  yazısı ile 17-18 Mayıs 2021 tarihlerinde gerçekleştirileceği bildirilen kılavuz kaptan sınavları ile ilgili olarak;  kılavuz kaptan yazılı sınavları 20 Mayıs 2021 tarihinde, sözlü sınavları ise 21 Mayıs 2021 tarihinde Ulusal Deniz Emniyeti ve Acil Müdahale Merkezinde (UDEM) gerçekleştirilecektir.

 - Kılavuz kaptan yenileme eğitimi gerekliliği 01 Haziran 2021 tarihine kadar aranmayacaktır.

 - Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan yolcu gemileri 29.04.2021 - 17.05.2021 tarihleri arasında Denize Elverişlilik Belgesinde belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin %50'si oranında taşıma yapacaktır.

 -  Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi ve Tehlikeli Yük Deniz Gözetim Yetki Belgesi denetimleri ertelenmiştir. 1 Haziran 2021 tarihine kadar süresi dolacak olan belgeler geçerli kabul edilecektir.

 Konunun önemine binaen gerekli hassasiyetin gösterilmesi, Liman Başkanlıklarınca gerçekleştirilen iş ve işlemlerin kapanma ve alınan tedbirler kapsamında yapılması, herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi istenmektedir.

 

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

  

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz