Menu

Duyurular


Tam Kapanma Tedbirleri

SİRKÜLER NO: 23.1 /311-221 = 27/04/2021


İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 27.04.2021 tarih ve E-89780865-153-7576 sayılı yazısında duyurulan;

 

‘’ Tam Kapanma Tedbirlerihakkındaki genelge ekte sunulmaktadır.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 
Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

  

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter
Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz