Menu

Duyurular


Suriye Deniz Ticaret Odası

SİRKÜLER NO: 9.1 / 0109-89 = 11/02/2010

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 09/02/2010 tarih ve  0606-76/2010 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“Suriye Deniz Ticaret Odası’nın 04.02.2010 tarih ve 173/2010  sayılı yazısına atfen;

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası ile imzalanan Mutabakat Anlaşması’nın ışığında; Suriye’ye ait doküman, mektup ve evraklarda, Suriye Deniz Ticaret Odası Başkanı’nın imza ve mührünün bulunması halinde, özellikle vergi muafiyeti olan yükler konusunda, söz konusu dokümanların yasallığı ve geçerliliği hakkında, üçüncü bir tarafın onayına lüzum duyulmadan, bu konuda şüpheye yer verilmemesi gerektiği vurgulanmış, bu hususun üyelerimiz acentelere duyurulması ile ilgili olarak İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın yardımı talep edilmiştir.

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz