Menu

Duyurular


Sürekli Özet Kayıt (CSR)

SİRKÜLER NO: 22.3 / 074-060 = 28/01/2009

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 27/01/2009 tarih ve  344-44/2009 sayılı sirküleri.

 

Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün 16.01.2009 tarih ve 1619 sayılı yazısı.

 

İlgi sirküler ile;

 

T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün 22.01.2009 tarih ve 2382 sayılı yazısına atfen; SOLAS Bölüm 11-1, Kural 5 gereği, uluslararası sefer yapan tüm yolcu gemileri ile yine uluslararası sefer yapan 500 GRT ve üzeri tonajlı yük gemilerinin, 1 Temmuz 2004 tarihi itibariyle bulundurmak zorunda oldukları Sürekli Özel Kayıt (CSR) belgesinin yenilenmesi, düzenlenmesi ve düzenlenmesinde esas teşkil eden verilerde herhangi bir değişiklik meydana geldiğinde ilgililerin bildirim yükümlülükleri gibi hususları ihtiva eden ve bir örneği Ek’te gönderilen “Sürekli Özet Kayıt (CSR) ile ilgili Rehber”’in http://www.denizcilik .gov.tr/tr/isps/csr/csr.asp internet adresinde yayınlandığı,

 

Bu itibarla, anılan rehber hakkında gemi sahipleri, donatanları, acenteleri ve kaptanlarının bilgilendirilmesi hususu,

 

bildirilmektedir.       

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine sunarız.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Ek: 1 Sürekli Özet Kayıt Listesi Rehberi

 

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz