Menu

Duyurular


Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Taslağı

SİRKÜLER NO: 20.3  / 647-493 = 18/08/2017 


T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün 31.07.2017 tarihli ve 010.03-E.9701 sayılı yazısına atfen;

İlgi yazı ile;

“Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan "Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Taslağı"  İlgi yazı ile bildirilmiş olup Odamız görüşleri talep edilmektedir.

 

Bu kapsamda, Ek-1'de yer alan Taslak Yönetmeliğe ilişkin varsa görüş ve önerilerinizin 07.09.2017 tarihine kadar İMEAK Deniz Ticaret Odası’na iletilmesi hususu,”

 

Bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

Ek1: İlgi Yazı

Ek2:İlgi Yönetmelik Taslağı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz