Menu

Duyurular


Su Araçlarının Kayıtları

SİRKÜLER NO: 18.1  / 554-457 = 13/07/2016                           

İlgi: IMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 12/07/2016 tarih ve 2749-513/2016 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile;

“UDHB Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü’nden alınan 12.07.2016 tarih ve E.48022 sayılı yazısına atfen;

Su araçlarının kayıtlarınailişkin UDHB Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü'nden alınan ilgi yazıda; Deniz Ticaret Odası (DTO) veya Gemi İnşa Sanayicileri Birliği'ne (GİSBİR) onaylatılmış, su aracının inşa tarihinin ve inşa yerinin (imalatçısının) açıkça belirtildiği sahipliği gösteren beyanın sunulması ve belgelendirmenin bu beyandaki tarihin esas alınarak yapılmasının gerekmekte olduğu belirtilerek;

Ayrıca,

a) İnşa tarihi "Gemi ve Su Araçlarının İnşa, Tadilat ve Bakım-Onarım Yönetmeliği" yürürlük tarihinden (07.02.2016) önce olup, su araçlarının kayıtlarında faturanın veya gemi yapı bildirisinin bulunmadığı durumlarda:

- Tam boyu 50 metreden küçük su araçlarında genel yerleşim planı, endaze planı, boyuna kesit ve güverte planı, orta kesit planı ve perdeler, boyutlandırma, enine mukavemet modülü ve boyuna mukavemet modülü hesaplarının sunulması,

- Tam boyu 50 metre ve üzerindeki su araçlarında genel yerleşim planın sunulması ve klas şartının aranması,

 - Kayıt aşamasında tüm (inşa tarihi 07.02.2016 önce olan) su araçlarından ilave sörvey ücretinin alınarak, kondisyon sörveyi niteliğinde ilave sörvey yapılması,

b) "Gemi ve Su Araçlarının İnşa, Tadilat ve Bakım-Onarım Yönetmeliği "yürürlük tarihinden (07.02.2016) sonra inşa edilen su araçlarında ise bahse konu Yönetmelik gereklerinin yerine getirilmiş olması sonrasında  kayıtların yapılması,
hususu bildirilmektedir.”

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                        Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 
 
Ek: İlgi Yazı
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz