Menu

Duyurular


Standart Hazırlama Çalışmaları

SİRKÜLER NO: 23.1 / 378-220 = 20/06/2023 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 20.06.2023 tarih ve 1630/454/2023 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

‘’Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden 16.06.2023 tarihinde Odamıza iletilen yazıda üyelerimizin standart hazırlama çalışmalarına katılımı için yönlendirilmesi, bu kapsamda özel sektörde görev yapan alanında uzman olan kişilerin ve teknik çalışanların ayna komitelere davet edilmesinin hedeflendiği belirtilmiştir.

Standardizasyon gibi önemli bir konuda çalışmak isteyen alanında uzman adayların, TOBB tarafından hazırlanan ve https://anket.tobb.org.tr/#/anket/TOBB-TSEStandardizasyonÇalışmalarıadresinden ulaşılabilen kayıt formu ile 23 Haziran 2023 mesai bitimine kadar başvuru yapmaları gerekmektedir.

Nihai olarak, Milli Teknik (Ayna) Komitelere katılacak bu kişiler ile standartların takibini sağlamak ve müdahale gerektiren yerlerde ayna komitenin ortak aklı ile uluslararası teknik komitelere katılmak ve görüş sunmak hedeflenmektedir.

 Ayna Komite Nedir?

Uluslararası veya bölgesel standardizasyon kuruluşlarına üye olan ülkelerin bu kuruluşlarca yürütülen standart hazırlama süreçlerinde söz hakkı bulunmaktadır. Üye ülkeler bu söz hakkını, süreci yürüten teknik komitenin veya alt komitenin çalışmalarını "aynalayan", yani takip eden komiteler aracılığı ile kullanırlar. Bu komitelere ülkemizde Ayna Komite adı verilmekte ve MTC (Mirror Technical Committee) kısaltması ile kodlanmaktadır.’’

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz