Menu

Duyurular


Staj Kontenjanları Hk.

SİRKÜLER NO: 23.1 / 047-039 = 14/01/2011

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 13/01/2011 tarih ve  126-23/2011 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“T.C. İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin 07/01/2011 tarih ve 4 No.lu yazısına atfen;

 

İstanbul Ticaret Üniversitesi tarafından  zorunlu staj yapacak öğrencilerinin Odamız Üye işyerlerine duyurulması istenmektedir. Stajer öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları sigorta primlerinin Üniversiteleri tarafından ödeneceği bildirilmekte olup söz konusu staj kontenjan listesi Ek’te sunulmaktadır.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                       Saygılarımızla,

 Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 Recep Düzgit

 Genel Sekreter

 

 

 Ek: 1 Kontenjan listesi 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz