Menu

Duyurular


SP-1 Raporlarının e-posta ile gönderilmesi Hk.

SİRKÜLER NO: 13,6  / 069-056 = 25/01/2013

 

Değerli Üyelerimiz,

 

Dünkü tarih ile yayınladığımız 13.6/068-055 sayılı sirkülerimizde belirttiğimiz üzere, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Gemi Trafik ve Kılavuzluk Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’ndan alınan, 24/01/2013 tarih ve 61673760-106/3190 sayılı “SP-1 Raporlarının e-posta ile gönderilmesi” konulu yazısında;

 

“Bilindiği üzere Türk Boğazlarından geçecek gemilerin bildirimi için Seyir Planı-1 (SP-1) raporları Gemi Trafik Hizmetleri (GTH) Merkezlerine faks yoluyla gönderilmektedir. Bu bildirimin, ileride e-imza uygulaması ile birlikte kullanılabilecek şekilde web üzerinden e-devlet kapısı aracılığıyla yapılmasına yönelik alt yapı çalışması devam etmektedir. Ancak, gemi acentelerinden bu yönde gelen yoğun talepler ve 23.01.2013 tarihinde Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği yönetimi ve üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında yapılan istek dikkate alınarak konu alt yapı çalışması tamamlanana kadar SP-1 raporlarının e-posta ile alınmasına karar verilmiştir. Bu nedenle, aşağıda belirtilen e-posta adreslerimize, yine aşağıda belirtilen prensipler çerçevesinde, 28.01.2013 tarihinden itibaren SP-1 raporları gönderilebilecektir. Geçiş sürecinde aksaklık yaşanmaması İçin 15.02.2013 tarihine kadar faks yoluyla da gönderim yapılabilecek olup bu tarihten sonra sadece e-posta ile veya ıslak imzalı ve kaşeli raporun ilgili merkeze ulaştırılması halinde raporlar kabul edilecektir.

 

1-     İstanbul GTH için sp1istvts@kegm.gov.tr ve sp1ist@kegm.gov.tr,

           Çanakkale GTH için ise sp1ckalevts@kegm.gov.tr ve sp1ckale@kegm.gov.tr

 

           adresleri SP-1 raporu gönderiminde kullanılacaktır. Aksaklık yaşanmaması için, ileride duyuru    yapılana kadar, ilgili GTH için geçerli olan her iki adrese de birisine asıl (to) diğerine kopya olarak   (cc) aynı anda gönderim yapılmalıdır.

 

2-     Gönderim esnasında "teslim" bilgisi istenecektir, bu bilgi alındı teyidi anlamı taşıyacaktır.

 

3-     SP-1 raporları, Türk Boğazları Deniz Trafik Düzen Tüzüğü Uygulama Talimatına uygun olarak hazırlanan ve ekte sunulan formda düzenlenerek "e-posta" gövdesi içerisinde (ekinde değil) gönderilecektir. Bu formun değiştirilmeden kullanılması esas olup değişikliğinden doğacak sorumluluk gönderene aittir. Bu formun elektronik formatı ek CD'de yer almaktadır.

 

4-     Bu posta adresleri sadece SP-I için kullanılacak olup bunun dışındaki gönderimler işlem görmeyecektir. Bu konudaki soru ve şikayetler için ise gtkh@kegm.gov.tr adresi kullanılabilecektir.

 

5-     Acentelerin SP-1 gönderimi için kullanacakları e-posta adreslerinin önceden belirlenmiş olması gereklidir. Bu nedenle, bu adresler, ilgili bilgileri ve taahhütleri ile birlikte ekte sunulan formda SP-1 için kullanılacak e-posta adreslerine biran Önce gönderilmelidir. Bu adresler dışında gelen bildirimler kabul edilmeyecektir. Ayrıca, belirtilen bu adreslerden gelen bildirimler acenteler tarafından gönderilmiş kabul edileceğinden gönderim yapılan bu e-posta hesaplarına erişim güvenliğinin sağlanması acentelerin sorumluluğundadır.”

 

Denilmekte olup, ilgi yazı ve SP-1 formları ekte sunulmaktadır.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Recep Düzgit

Yönetim Kurulu Başkanı

 

Ek 1: İlgi yazı ve SP1 Raporu Örnekleri

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz