Menu

Duyurular


Söndüren 5 Römorkörünün Bakım ve Onarımı

SİRKÜLER NO: 23.1 / 0214-163 = 12/04/2010

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 12/04/2010 tarih ve  01690-187/2010 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı’nın 12/04/2010 tarih ve 4922 sayılı yazısına atfen;

 

Kuruluşlarına ait “Söndüren 5 Römorkörünün 5 Yıllık Sörvey Kapsamın Havuz, Güverte ve Makine Bakım ve Onarım” işi için, ilgi yazıda belirtilen şartlar dahilinde son teklif verme tarihi 29/04/2010 saat:14:00 olmak üzere ihaleye çıkıldığı bildirilmektedir.

 

Denilmekte olup, ilgi yazı ek’te sunulmaktadır.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Ek: 1 yazı

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz