Menu

Duyurular


Sondaj İzni (Karadeniz ve Marmara Denizinde)

SİRKÜLER NO: 13.7  / 665-508 = 28/08/2017

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 25/08/2017 tarih ve 3264-569/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığı’nın 24.08.2017 tarih ve E.11895 sayılı yazısına atfen;

Kanal İstanbul Projesi kapsamında, Karadeniz'de Yeniköy-Karaburun arası ile Marmara Denizi'nde Küçükçekmece Gölü önlerinde "SERDAL D" çekici römorkörü ve "YUSUF B" dubası kullanılarak 06.09.2017 tarihinden itibaren hava/deniz şartlarına bağlı olarak 45 günlük süre ile "Jeolojik – Hidrojeolojik ve Jeoteknik Araştırması için  Ek'te yer alan mevkiler/koordinatlar içerisinde deniz sondaj çalışması yapılacağı,   

 

Sondaj çalışması sırasında çalışma yapan deniz araçlarına çapariz verilmeden seyir yapılması gerektiği, seyir, can, mal ve çevre emniyetinin sağlanması bakımından konunun denizcilere/ilgililere ve gemi kaptanlarına duyurulması istenmektedir.

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz