Menu

Duyurular


Soğuk Zincir Taşıması Yapan Firmalar

SİRKÜLER NO: 3.2  / 460-357 = 07/06/2017

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 01/06/2017 tarih ve 2152-383/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile; 

“Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB)’nin 30.05.2017 tarih ve 8806 sayılı yazısına atfen;

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, Bozulabilir Gıda Maddelerinin Uluslararası Taşımacılığı ve Bu Taşımacılık Faaliyetinde Kullanılacak Özel Ekipmana İlişkin Anlaşma’ya (ATP) 25 Nisan 2012 tarihli ve 6298 no.1u uygun bulma kanunu ile ülkemizin taraf olduğu,

              

Söz konusu anlaşma kapsamında frigorifik (soğutuculu) karayolu taşıtları başta olmak üzere özel nakliye ekipmanlarının (yalıtımlı, soğutmalı ve ısıtmalı ekipmanlar) tip onay testi ile periyodik testlerinin uygun teknik ve idari kapasiteye sahip merkezlerde gerçekleştirilmesi, test raporu düzenlenmesi ve Anlaşma'nın gereklilikleri ışığında bu ekipmanlara ATP Uygunluk Belgesi verilmesi şart koşulmakta olduğu vurgulanarak, ATP Anlaşması kapsamında yapılacak test, onay ve belgelendirme işlemlerinin 15 Mayıs 2017 itibariyle yetkilendirilen TSE tarafından başlandığı, bu kapsamda, söz konusu Bakanlık Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından ATP Anlaşması kapsamında yapılacak olan çalışmalarda kullanılmak üzere soğuk zincir taşımacılığı faaliyetinde bulunan firma sayısına ihtiyaç duyulduğu belirtilerek, “soğuk zincir taşımacılığı” faaliyetinde bulunan firma sayısının en geç 09 Haziran 2017 tarihine kadar e-posta yoluyla (ahmet.karakas@tobb.org.tr) bildirilmesi istenmektedir.

 

Bu kapsamda söz konusu taşımacılık faaliyetlerinde bulunan firmaların belirtilen e-posta adresine bildirimde bulunması hususu,

 

Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz