Menu

Duyurular


Sıvılaştırılmış Doğal Gaz Depolama Şirketleri İçin Tarife Hesaplama Usul ve Esasları

SİRKÜLER NO: 20.2 / 575-476 = 22/07/2016               

İlgi: IMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 22.07.2016 tarih ve 2845-530/2016 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile;

“Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 14.07.2016 tarih ve 6389 sayılı Kurul Kararı gereği; "Sıvılaştırılmış Doğal Gaz Depolama Şirketleri İçin Tarife Hesaplama Usul ve Esasları" 22.07.2016 tarih ve 29778 sayılı Resmi Gazetede yayımlanıp yürürlüğe girmiş olup, bahse konu Kurul Kararı'na Odamız Web sayfası "Duyurular" Bölümü "Mevzuat Duyuruları" alt sekmesinden ulaşılabilmektedir.
 
Bahse konu Kurul Kararı kapsamındaki Usul ve Esaslar;      Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) depolama faaliyetini yürüten lisans sahibi tüzel kişilerin tarifelerinin belirlenmesine ilişkin düzenlemeleri kapsamaktadır.

Söz konusu Kurul Kararı kapsamında gemi ile ilgili olarak Usul ve Esasların "Yüzen LNG terminallerinde gemi gideri kur farkı" başlıklı 18. Maddesi:
 
1)     Bir tarife yılının her bir çeyrek dönemine ilişkin gemi gideri kur farkı, takip eden çeyreğin ilk ayında Kurum tarafından hesaplanır ve LNG depolama şirketine bildirilir.
 
2)     Bir tarife yılının her bir çeyrek döneminde geminin kira bedeli ve geminin işletilmesi kapsamında yabancı para cinsinden ödenen tutarların toplamı için tarifede dikkate alınan işletme giderinin, söz konusu tutarların toplamı için gerçekleşen döviz kurları üzerinden ödenen giderden düşük olması halinde; Kurum tarafından bildirilen gemi gideri kur farkı LNG depolama şirketi tarafından ilgili çeyrekte hizmet alanlara fatura edilir. Tersi durumda, gemi gideri kur farkı LNG depolama şirketi tarafından hizmet alanlara ödenir. Her bir hizmet alana fatura edilecek/ödenecek tutar Eşitlik (15) 'e göre hesaplanır. şeklindedir.

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                        Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 
 
Ek: İlgi Yazı
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz