Menu

Duyurular


Sıvılaşma Tehlikesi Olan Boksit Yükü ile ilgili Uyarılar

SİRKÜLER NO: 11.5  / 719-549 = 26/09/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 25.09.2017 tarih ve 3604-612/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO)’nün 15.09.2017 tarih, 22 sayılı eki ve basın bildirisine atfen;

 

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Kargo ve Konteyner Taşımacılığı Alt Komitesi’nin dördüncü oturumunda nemin boksiti tehlikeli bir madde durumuna getirebileceğine dikkat çekildiği ve başta gemi adamları, gemi sahipleri, terminal operatörleri ve kaptanlar olmak üzere bütün ilgili taraflar için boksit taşınması hakkında bilgi veren bir sirküler yayımlandığı belirtilmektedir.

 

İlgi yazı ve sirkülerde vurgulandığı üzere, küçük partikül içerikli büyük miktarlardaki boksit neme maruz kaldığında değişikliğe uğrayabileceğinden (sıvılaşabildiğinden) Grup A yükleri gibi değerlendirilmelidir. IMO yetkilileri, A sınıfındaki yüklerin nemle teması sonrası serbest yüzey çamuru oluşabildiğine ve gemide alışılmışın dışında hareketler (yalpalama gibi) görülebildiğine dikkat çekmektedir. Kaptan, bu hareketlerin yükteki değişiklikle ilgili olduğunu bilmeli, uygun önlemi almalı ve IMSBC Kodu'nun ilgili bölümüne (7. Kısım) başvurmalıdır.

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz