Menu

Duyurular


Sınai Mülkiyet Kanunu

SİRKÜLER NO: 11.5 / 036-032 = 10/01/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 10/01/2017 tarih ve 126-34/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Bakanlar Kurulu tarafından, ''Sınai Mülkiyet Kanunu (Kanun No: 6769)'' 10.01.2017 Tarih ve 29944 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

 

Bahse konu Kanunun (Kanun No: 6769) amacı; "Marka, coğrafi işaret, tasarım, patent, faydalı model ile geleneksel ürün adlarına ilişkin hakların korunması ve bu suretle teknolojik, ekonomik ve sosyal ilerlemenin gerçekleştirilmesine katkı sağlama" şeklinde olup, Marka, coğrafi işaret, tasarım, patent, faydalı model ile geleneksel ürün adlarına ilişkin başvuruları, tescil ve tescil sonrası işlemleri ve bu hakların ihlaline dair hukuki cezai yaptırımları kapsamaktadır.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

 

 

Ek: Sınai Mülkiyet Kanunu

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz