Menu

Duyurular


Seyir Yardımcıları Hizmetleri

SİRKÜLER NO: 23.1 / 565-429 = 26/07/2021İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 26.07.2021 tarih ve 2071/773/2021 sayılı yazısı.

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;


Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Seyir ve Haberleşme Dairesi Başkanlığı tarafından gönderilen 26.07.2021 tarih ve E-46127910-249-94062 sayılı, Ek'te sunulan yazıda; Seyir ve Haberleşme Dairesi Başkanlığı uhdesinde bulunan Seyir Yardımcıları tesislerinden teknik nedenlerle faaliyet dışı kalmış seyir yardımcıları bilgilerinin yazı ekindeki tabloda sunulduğu bildirilmektedir.

Söz konusu yazı ve eki Odamız web sayfası (www.denizticaretodasi.org.tr) "Genel" ve "Teknik" duyurular bölümlerinde de yer almaktadır.

 

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz