Menu

Duyurular


Seyir Yardımcıları Hizmeti

SİRKÜLER NO: 23.1 / 373-271 = 25/05/2021 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 25.05.2021 tarih ve 1453/524/2021 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Seyir ve Haberleşme Dairesi Başkanlığı alınan 24.05.2021 tarih ve 83948 sayılı yazıda, Kuruluşları uhdesinde bulunan Seyir Yardımcılarından teknik nedenlerle faaliyet dışı kalmış seyir yardımcılarının onarım çalışmalarının tamamlanarak  faaliyeti sağlanmış olanların yazıları ekindeki tabloda sunulduğu bildirilmektedir. 

Söz konusu yazı ve eki Odamız web sayfası (www.denizticaretodasi.org.tr) "Genel" ve "Teknik" duyurular bölümlerinde de yer aldığı,

Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

  

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz