Menu

Duyurular


Seyir Yardımcıları Hizmeti

SİRKÜLER NO: 23.1 / 770-532 = 29/11/2022 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 29.11.2022 tarih ve 3714/866/2022 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;


‘’Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Seyir ve Haberleşme Dairesi Başkanlığı tarafından gönderilen 28.11.2022 tarihli ve 180897 sayılı Ek'te sunulan yazıda; Seyir ve Haberleşme Dairesi Başkanlığı uhdesinde bulunan Seyir Yardımcıları tesislerinden teknik nedenlerle faaliyet dışı kalmış seyir yardımcıları bilgilerinin yazı ekindeki tabloda sunulduğu bildirilmektedir.

Söz konusu yazı ve eki Odamız web sayfası (https://www.denizticaretodasi.org.tr) "Genel" ve "Teknik" duyurular bölümlerinde de yer almaktadır.’’


Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

  

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz