Menu

Duyurular


Seyir Uyarısı

SİRKÜLER NO: 13.7 / 194-162 = 06/03/2017 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kocaeli Liman Başkanlığı’ndan alınan 03/03/2017 tarihli ve 36935900-145.99/E.413 sayılı yazısında;

 

“İlgi: (a) 01.09.2015 tarihli İzmit Gemi Trafik Hizmetleri Uygulama Talimatı.

       (b) IHI Infrastructure Systems Co.Ltd.’nin 03.03.2017 tarihli ve bila sayılı yazısına atfen;

İlgi (b) yazı ile de belirtildiği üzere, Osmangazi Köprüsü üst yapı deniz işlerinin bitmesine istinaden Kuzey kule ve Güney kule açığındaki Kuzey Kırmızı ve Güney Yeşil 1'er adet şamandıra kaldırılmıştır.

Konu ile ilgili olarak, ilgi (a) talimatın 16. maddesi gereğince " Yerel trafik dahil olmak üzere hiçbir gemi köprü ayaklarına 100 metreden daha fazla yakışmayacaktır" hükmü amir olup, bu kapsamda deniz, can, mal ve çevre emniyetini teminen bölgede seyir yapan gemilerin, Osmangazi Köprüsünün Güney ayağı tarafında aşağıda belirtilen koordinatların Güneyine geçmemesi, köprünün Kuzey ayağı tarafında ise Trafik Ayrım Düzeni sınırları dışına çıkmadan seyir yapması hususu,”

 

Bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

1.Mevki Koordinatları: 40°44’.66 K - 029°30’.00 D

2.Mevki Koordinatları: 40°44’.92 K - 029°30’.91 D

3.Mevki Koordinatları: 40°44’.80 K - 029°31’.70 D

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel SekreterEk: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz