Menu

Duyurular


Seyir Planı 1 (SP1) Bildirimleri Yardım Dökümanı

SİRKÜLER NO: 13.6 /  865-650 = 22/11/2018

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 22.11.2018 tarih ve 4400-687/2018 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün web sayfasında,

31 Ekim 2018 tarihinden itibaren SP1 bildirimlerinin E-Devlet sistemi üzerinden yapılacağı,

SP1 bildirimi için yetkilendirmek ve https://www.turkiye.gov.tr/kiyi-emniyeti-sp1-raporu-basvurusu  adresinden SP1 Raporu oluşturabilmek için başvuru dilekçesi ile kullanıcı tanım tablosunun eksiksiz olarak doldurularak asılları ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Binası’na şahsen ya da posta yolu ile başvuru yapmaları,

SP1 ekleme veya silme işlemlerinde oluşabilecek teknik sorunlar için Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü’nden 0216-531-40-00 / 6808 Mesut ÖZTÜRK’e mesut.ozturk@kiyiemniyeti.gov.tr adresi üzerinden ulaşılabileceği,

Kullanıcılar için Yardım Dökümanı’nın hazırlandığı,

 

Bildirilmektedir.

 

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

Ek 1: İlgi Yazı, Başvuru Dilekçesi ve Kullanıcı Tanım Tablosu

Ek 2: Yardım Dökümanı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz