Menu

Duyurular


Seyir Halinde Gemi Adamlarının Yorgunluğu

SİRKÜLER NO: 22.3 / 0213-162 = 12/04/2010

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 09/04/2010 tarih ve  01672-182/2010 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“Maritime CHIRP Feedback Bülteni’nin 25. Sayısında (2010) yayınlanan “Yorgunluk” başlıklı makale’ye atfen;

 

İnsan Unsuru Danışman Grubu’nun, Birleşik Krallık Denizcilik ve Sahil Güvenlik Şubesi (MCA) tarafından organize edilen son toplantısında ele aldığı Seyir Halinde Gemi Adamlarının Yorgunluğu konusundaki ilgi makale ve İMEAK Deniz Ticaret Odasınca yapılan Türkçe çevirisi ekte sunulmaktadır. Söz konusu yazıda, yorgunluğun neden olduğu kazalar ve alınması gereken önlemler belirtilmektedir.

 

Denilmekte olup, ilgi yazı ve Türkçe çevirisi ek’te sunulmaktadır.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: Sayfa_1
         Sayfa_2

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz