Menu

Duyurular


Serbest Bölgelerde Türk Lirası Kullanımına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı

SİRKÜLER NO: 11.5 / 396-318 = 15/05/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 12/05/2017 tarih ve 1845-341/2017 sayılı yazısı.


İlgi yazı ile;

11.05.2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2017/10051 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Serbest Bölgeler ile diğer ülkeler arasında yapılan ticarette ödemeler Türk Lirası ile de yapılabilir düzenlemesi getirilmiştir. Bu opsiyonel tercih dışındaki tüm ödemelerin ise Türk Lirası ile yapılacağı hüküm altına alınmıştır. Kira, ruhsat, izin, belgeler ve işleticiler tarafından sağlanan hizmetler Türk Lirası üzerinden belirlenecek ve ödenecektir. 

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz