Menu

Duyurular


Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

SİRKÜLER NO: 10.5 / 0231-0175 = 26/04/2010

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 22/04/2010 tarih ve  1823-202/2010 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 22.04.2010 tarih ve 27560 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Söz konusu Yönetmelik ile; Serbest Bölgeler Koordinasyon Kurulu, Bölge Müdürlükleri ve Bölgelerin Düzenlenmesi, Bölgelerin Sınırları, Alt ve Üst Yapı Tesisleri ve Bunların Korunması, faaliyet konuları, faaliyet ruhsatı, sınai ve ticari kayıtlar, bölgeye giriş çıkışlar konularında düzenlemeler yapılmıştır.

 

Yönetmeliğin geçici 3.maddesinden sonra gelmek üzere geçici 4.madde eklenmiş olup, söz konusu maddede özetle; “12/11/2008 tarihli ve 5810 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle Kanuna eklenen geçici maddenin yürürlüğe girdiği 25/11/2008 tarihinden önce serbest bölgelerde halen geçerli Faaliyet Ruhsatı bulunan yatırımcı Kullanıcılara kiralanan arazi, arsa, ve binalardan Hazinenin mülkiyetinde bulunanların ruhsat ve kira süresi, Müsteşarlığa müracaat edilmesi halinde, Faaliyet Ruhsatı ve kira süresinin başlangıç tarihi esas alınmak suretiyle 49 yıla kadar uzatılabilir. Yatırımcı Kullanıcıların Faaliyet Ruhsatı süresi, üretim faaliyeti için 45 yıl, diğer faaliyet konuları için ise 30 yıldır. Kiracı Kullanıcıların Faaliyet Ruhsatı süresi üretim faaliyeti için 20 yıl, diğer faaliyet konuları için 15 yıldır.” hükmü yer almaktadır.

 

Söz konusu Yönetmeliğin geçici 5.maddesi ile  “Araç Giriş Kartı” ile “Ziyaretçi Araç Giriş Kartı” uygulaması 01/06/2010 tarihinde başlayacaktır.

 

Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Odamız web sayfasında (www.denizticaretodasi.org) mevzuat/yönetmelikler bölümünde yer almaktadır.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine sunarız.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

 

Ek_1: Yönetmelik

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz