Menu

Duyurular


Serbest Bölgeler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

SİRKÜLER NO: 8.7 / 0110-90 = 11/02/2010

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 10/02/2010 tarih ve  0630-78/2010 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“Serbest Bölgeler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”  22.01.2010 tarih ve 27470 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, yürürlüğe üç ay sonra girecektir.

 

Değişiklik Kanunu ile, 6/6/1985 tarihli ve 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun değişik 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

           

 “b) Yurt dışından bölgeye getirilen malların CIF değeri üzerinden binde 1 ve bölgeden Türkiye’ye çıkarılan malların FOB değeri üzerinden binde 9 oranında, peşin olarak ödenecek ücretler,”

 

Denilmekte olup, anılan Karar aşağıda sunulmuştur.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz

 

 

 

SERBEST BÖLGELER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

 

Kanun No. 5946                                                                                        Kabul Tarihi: 13/1/2010

 

MADDE 1 – 6/6/1985 tarihli ve 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun değişik 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

 “b) Yurt dışından bölgeye getirilen malların CIF değeri üzerinden binde 1 ve bölgeden Türkiye’ye çıkarılan malların FOB değeri üzerinden binde 9 oranında, peşin olarak ödenecek ücretler,”

 

MADDE 2 – Bu Kanun yayımı tarihinden üç ay sonra yürürlüğe girer.

 

MADDE 3 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.