Menu

Duyurular


Serbest Bölgeler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

SİRKÜLER NO: 11.5 / 170-141 = 24/02/2017

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 24/02/2017 tarih ve 736-155/2017 sayılı yazısı.


İlgi yazı ile;

Serbest Bölgeler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Kanun No: 6772) 09.02.2017 tarihinde kabul edilmiş olup, 24.02.2017 tarih ve 29989 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak, yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.


Denilmektedir.


Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği


Kenan TÜRKANTOS

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

 

 

Ek: İlgi Kanun

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz