Menu

Duyurular


Sera Gazı Emisyon Raporlarına Dair Tebliğ Taslağı

SİRKÜLER NO: 23.1 / 254-155 = 19/04/2024


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 19.04.2024 tarih ve 974/287/2024 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

‘’Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Odamıza gönderilen, 17.04.2024 tarihli Ek'te sunulan yazıda;

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca, “Sera Gazı Emisyon Raporlarının Doğrulanması ve Doğrulayıcı Kuruluşların Akreditasyonu Tebliği”nde değişiklik yapılarak Tebliğ Taslağı hazırlandığı belirtilmektedir.

Bu kapsamda, bahse konu Tebliğ Taslağına ilişkin görüş ve önerilerin gerekçeleriyle birlikte “Görüş Bildirme Formu”na işlenerek 25.04.2024 tarihine kadar esin.ozarslan@tobb.org.tr adresine gönderilmesi hususunu bilgilerinize arz/rica ederim.’’

Denillmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

  

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

  

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz