Menu

Duyurular


Sempozyum

SİRKÜLER NO: 12.3  / 844-641 = 16/11/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 15/11/2017 tarih ve 4333-718/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“T.O.B.B.’nin 10.11.2017 tarih ve 0344-20/17451 sayılı yazısına atfen;

Kamu İhale Kurumu ve TOBB işbirliğinde 4-5 Aralık 2017 tarihlerinde Kamu ihale Kanunu ve Kamu ihale Sözleşmeleri Kanunu uygulamalarının değerlendirilmesi amacıyla bir sempozyum yapılacağı bildirilerek, söz konusu Sempozyum’a ilgili üyelerimizin katılımlarının sağlanması amacıyla üyelerimize duyurulması istenmektedir.

 

Sempozyuma katılmak isteyen üyelerimizin www.tobb.org.tr adresli web sitesinde sempozyumun ismine açılmış olan banner üzerinden online kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

 

Denilmektedir.


Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz