Menu

Duyurular


Sektör Toplantısı

SİRKÜLER NO: 12.3  / 157-129 = 21/02/2017

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 21/02/2017 tarih ve 553-106/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 09.02.2017 tarih ve E.11151 sayılı yazısına atfen;

Liman Devleti Kontrollerinde (PSC) tutulma yaşanmaması için İdare ile iletişiminin esas olduğu, Türk Bayraklı gemi donatanı/işletmecilerinin PSC konularında ihtiyaç duyulan ve her zaman UDHB'nin ilgili personeline ulaşabilmeleri amacıyla iletişim bilgilerinin, 28.09.2016 tarih ve 69666 sayılı yazılarında bildirildiği,

Bu kapsamda, Türk Bayraklı gemilerin 2017 yılında PSC denetimlerinde tutulma yaşamamaları maksadıyla, UDHB, Odamız temsilcileri ve Türk Bayraklı gemilerin donatanı/işletmecisi şirketlerin karar yetkisi olan kişileri (Genel Müdür, Operasyon Müdürü, Teknik Müdür, DPA) ile yetkilendirilmiş kuruluşların bölge ofislerinin üst düzey yöneticilerinin katılımıyla, 28 Şubat 2017 Salı günü saat 10:00'da, Odamız Meclis Salonunda yapılacak olan toplantıya iştirak etmeleri gerektiği belirtilerek, konunun önemine binaen bahse konu kişilerin anılan toplantıya katılım sağlamaları istenmektedir.  

Katılım sağlayacak Üyelerimizin, serkan.inal@denizticaretodasi.org.tr e-posta adresinden bildirimde bulunmaları hususu,

 

Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Kenan TÜRKANTOS

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz