Menu

Duyurular


Sefer Duyurusu

SİRKÜLER NO: 13.7 / 261-219 = 27/03/2017 


Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığı’ndan alınan 24.03.2017 tarihli ve 58799809-010.07.02-E.3678 sayılı yazısında;


“İ.S.K.İ ile TÜBİTAK MAM arasında imzalanan "Denizde ve Haliç'te Su/Sediment Kalitesi ve Haliç'te Biyoçeşitliliğin İzlenmesi İşi" kapsamında Marmara Denizi’nde ve Haliç’te ölçüm, örnekleme ve izleme çalışmaları yapılacaktır.

Planlanan çalışmalar TÜBİTAK MARMARA Araştırma Gemisi ve TÜBİTAK ANADOLU Araştırma Gemisi ile 27 Mart – 07 Nisan 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Bahse konu çalışmaların yapılacağı koordinatlar, yazımız ekinde gönderilmektedir.

Seyir, can, mal ve çevre emniyetinin sağlanması bakımından konunun denizcilere / ilgililere ve gemi kaptanlarına duyurulması ve koordinatları belirtilen bölgelerde dikkatli seyir yapılması, görev yapan deniz araçlarına çapariz verilmemesi hususu,”

 

Bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz