Menu

Duyurular


Sefer Duyuru

SİRKÜLER NO: 23.1 / 341-242 = 23/05/2022 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 23.05.2022 tarih ve 2068/398/2022 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

‘’Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul Bölge Liman Başkanlığı tarafından gönderilen 20.05.2022 tarihli ve E-58799809-130.01.01-369615 sayılı ekte sunulan yazıda, ''İSKİ Derin Deniz Deşarj Hatlarının Görüntülenmesi'' işi kapsamında Liman Başkanlıklarının İdari Sahasında kalan ve yazı ekindeki koordinatlarda R/V TÜBİTAK MARMARA ve R/V TÜBİTAK ANADOLU isimli bilimsel araştırma gemileri ile 22.05.2022 - 15.06.2022 tarihleri arasında hava müsadeli olarak izleme, örnekleme, akustik ve optik görüntüleme çalışmaları yapılacağı bildirilmekte olup,  bahse konu çalışmalar sırasında, çalışma yapan deniz aracına çapariz verilmeden Gemi Trafik Hizmetleri'nin (VTS) vereceği talimat doğrultusunda seyir yapılmasının gerektiği; seyir, can, mal ve çevre emniyetinin sağlanması bakımından konunun denizcilere/ilgililere ve gemi kaptanlarına duyurulması istendiği,’’


Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

  

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz