Menu

Duyurular


Sayaç İşlemleri Tebliği (Sıra No: 1)

SİRKÜLER NO: 8.1 / 164-135  = 23/02/2017


Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca 23 Şubat 2017 tarih ve 29988 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “Sayaç İşlemleri Tebliği (Sıra No: 1)” ekte sunulmaktadır.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

Kenan TÜRKANTOS

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

 

 

 

Ek: İlgi Tebliğ

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz