Menu

Duyurular


Savaş Gemisi Elektronik Harita Gösterim ve Bilgi Sistemi (WECDIS) Eğitim Modülü Satın Alınması

SİRKÜLER NO: 23.1 / 253-213 = 22/03/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 22/03/2017 tarih ve 1114-222/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden; T.C. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Yalova Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığı İhtiyacı Savaş Gemisi Elektronik Harita Gösterim ve Bilgi Sistemi (WECDIS) Eğitim Modülünün hazırlanan teknik şartnamesine, ihale dokümanına ve istenilen OSI, GEM, XBLUE markalarından birine uygun olarak, Ofis'leri tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alımının yapılacağına dair duyuru 22.03.2017 tarih ve 30015 sayılı Resmi Gazete'nin "ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI" bölümünde yayınlanmıştır.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz