Menu

Duyurular


Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar

SİRKÜLER NO: 11.5 / 613-470 = 17/08/2018 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 16.08.2018 tarih ve 3184-485/2018 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Cumhurbaşkanlığından "Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar (Karar Sayısı: 36)" 16.08.2018 tarih ve 30511 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.

 

Söz konusu Karar'da " Bu Usul ve Esasların amacı; 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (u) bendine göre yenilik, yerlileşme ve teknoloji transferini sağlamaya yönelik sanayi işbirliği uygulamalarını içeren mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde uygulanacak usul ve esasları belirlemektir." şeklinde ifade edilmektedir.

 

Bahse konu Karar İMEAK Deniz Ticaret Odası web sayfası (www.denizticaretodasi.org.tr ) "Mevzuat Duyuruları" bölümünde de yer aldığı,

 

Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı

Ek: İlgi Karar (Karar Sayısı:36)

Dağıtım: Tüm üyelerimiz