Menu

Duyurular


Safi Derince Uluslararası Liman Tesisi

SİRKÜLER NO: 2.1  / 486-380 = 20/06/2017 


İlgi: Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kocaeli Liman Başkanlığı’ndan alınan 20/06/2017 tarih ve 36935900-010.07.01-E.1005 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü (İşletmeler ve Gemi Sicil Dairesi Başkanlığı)’nın 19.06.2017 tarihli ve 63137251-115.01-(28).(42)/E.50916 sayılı yazısına atfen;

 

Bilindiği üzere, Kocaeli ili, Derince ilçesi sınırlan içerisinde bulunan ve Safi Derince Uluslararası Liman İşletmeciliği AŞ. tarafından işletilen Derince Limanına; 3 no'lu rıhtıma ERDENİZ isimli tren ferisinin veya aynı boyutta ve dizaynda olan başka bir tren ferisinin, 6 no'lu rıhtıma Kimyasal ve Petrol/Ürün Tankerlerinin ve limanın diğer bölümlerine de Genel Kargo, Dökme Yük, Konteyner ve Ro-Ro Gemilerinin yanaşarak üçüncü şahıslara ait yüklerin tahmil/tahliyesinin yapılması amacıyla Genel Müdürlüğümüzce geçici işletme izni verilmişti.

 

Bu kez de ilgi yazı ile;

 

•7 numaralı rıhtımda eni 25 metrenin üzerinde gemi bulunuyorken 8 numaralı rıhtıma gemi yanaştırılmaması,

 

•7 numaralı rıhtımda eni 25 metrenin altında gemi bulunuyorken 8 numaralı rıhtıma yanaşmaların gündüz koşullarında ve ilave 1 römorkör alınarak yapılması,

 

•7 numaralı rıhtımda gemi bulunmuyorken 8 numaralı rıhtıma gemi yanaştırılması,

 

•8 numaralı rıhtımdan kalkış manevralarının gece ve gündüz ilave 1 römorkör eşliğinde yapılması,

 

•6 numaralı rıhtımda gemi bulunuyorken 7 numaralı rıhtıma yanaşma ve kalkış manevralarının ilave 1 römorkör eşliğinde yapılması,

 

•Kimyasal ve Petrol/Ürün Tankerlerinin yanaştınlması istenen 6 numaralı rıhtım için ise tankerlerin yanaşması/bağlanması/ serbest bırakılmasını sağlayıcı ekipmanların eksik görülmesi nedeni ile tesise

Kimyasal ve Petrol/Ürün Tankerlerinin yanaştırılmaması, koşulları ile söz konusu kıyı tesisine, seyir, can, mal ve çevre emniyetine ilişkin tedbirlerin sürekliliğinin sağlanması kaydıyla, üçüncü şahıslara ait yüklerin tahmil/tahliye yapılması amacıyla, ERDENİZ isimli tren ferisinin veya aynı boyutta ve dizaynda olan başka bir tren ferisinin, Genel Kargo, Dökme Yük, Konteyner ve Ro-Ro Gemilerine hizmet verilmesi kapsamında geçici işletme izni verildiği bildirilmektedir.

 

Bu itibarla, Safi Derince Uluslararası Liman İşletmeciliği AŞ. tarafından işletilen Derince Limanına gemi yanaşma ve ayrılma operasyonlarında yukarıda belirtilen şartlara riayet edilmesi hususu,”

 

Bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz