Menu

Duyurular


Rusya Sektörel Ticaret Heyeti

SİRKÜLER NO: 23.1  / 804-617 = 02/11/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 01/11/2017 tarih ve 4161-686/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nin 30.10.2017 tarih ve 70565514-70565514 TİM.İİB.GSK.00.2017/802-9130 sayılı yazısına atfen;

 

- Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda ve Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği organizasyonunda yat sektörüne yönelik olarak 2017 yılı Aralık ayı içerisinde Rusya'da bir Sektörel Ticaret Heyeti organize edilmesinin planlandığı,

- Söz konusu Ticaret Heyeti programının, Türkiye Rusya Karma Ekonomik Komisyon toplantılarında da istişare edildiği üzere iki ülkenin sektörel anlamda işbirliğini güçlendirmek ve Türkiye'de faaliyet gösteren yat ihracatçılarının ürünlerini Rusya'da tanıtarak ticari ilişkilerini geliştirmek anlamında önemli bir fırsat oluşturacağı,

- Bahse konu heyet programının 2011/1 Sayılı "Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Hakkında Tebliğ" çerçevesinde değerlendirileceği ve katılımcı firmalarımızın ulaşım, konaklama ve tanıtım harcamaları üzerinden %50'ye yakın devlet desteğinden faydalanabilecekleri,

Belirtilerek söz konusu heyet programına katılmak isteyen Üyelerimizin  Ek'te yer alan kayıt formunu doğru ve eksiksiz olarak doldurarak en geç 3 Kasım 2017 Cuma günü saat mesai bitimine kadar (e-posta: gemi@iib.org.tr-Faks: 0212 454 05 01) Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği'ne göndermeleri gerektiği,

 

 

Bildirilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz