Menu

Duyurular


Rusya Federasyonu Ulaştırma Bakan Yardımcısının Mektubu

SİRKÜLER NO: 15.3  / 643-489 = 18/08/2017

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 16/08/2017 tarih ve 3159-541/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün 08.08.2017 tarih ve 21536506-724.01.03-E.63661 sayılı yazısına atfen;

Rusya Federasyonu Ulaştırma Bakan Yardımcısı Nikolay A. ASAUL'un 28 Temmuz 2017 tarihli mektubunun bir örneği gönderilmiş olup, Rusya Federasyonu Hükümeti'nin Karar No:667'yi onayladığını belirtir, söz konusu mektup içeriğinin ilgili taşımacılık şirketlerine gönderilmesi istenmektedir.

İngilizce mektubun İMEAK Deniz Ticaret Odası’nda yapılan Türkçe çevirisi ve İlgi yazı ve Ekleri ilişikte sunulmaktadır.”

Denilmektedir.


Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz