Menu

Duyurular


Rusya Federasyonu Tarafından Kerç Boğazında Getirilen Seyrüsefere İlişkin Kısıtlamalar

SİRKÜLER NO: 13.4  / 645-491 = 18/08/2017

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 17/08/2017 tarih ve 3166-544/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün 11.08.2017 tarih ve E.64337 sayılı yazısına atfen;

Dışişleri Bakanlığı'nın 04.08.2017 tarih ve 12686291 sayılı yazısından bahisle, Rusya Federasyonu'nun (RF) Kerç Boğazını, Ağustos ve Eylül aylarında 23 gün süreyle seyrüsefere kapatma kararı aldığı,

Belirtilmektedir.


Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz