Menu

Duyurular


Rusya Federasyonu Karadeniz ve Azak Denizi NAVTEX Duyurusu

SİRKÜLER NO: 23.1 / 119-88 = 25/02/2022 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 25.02.2022 tarih ve 1315/160/2022 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

‘’Rusya Federasyonu Seyir ve Oşinografi Dairesi tarafından Karadeniz ve Azak Denizi bölgeleri için yayımlanan NAVTEX, Deniz Güvenlik Bilgileri duyurusu ve ilgili haritası Ek'te sunulmaktadır.’’

 

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

  

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

  

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz