Menu

Duyurular


Rusya Federasyonu ile Ro-Ro Taşımacılığının Geliştirilmesi

SİRKÜLER NO: 23.1 / 264-193 = 22/04/2022 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 22.04.2022 tarih ve 1860/341/2022 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

‘’Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü’nden alınan 21.04.2022 tarihli yazıda; Covid-19 Pandemisi sürecinde, kara sınır kapılarının kapanması dolayısı ile denizyolu taşımacılığının öneminin arttığı, ülkemizin karayolu ile gerçekleştirdiği dış ticaret güzergâhlarının denizyolu ile çeşitlendirilmesinin öneminin bir kez daha tekrar ortaya çıktığı, pandeminin azalması ile birlikte ülkemizin artan ihracat hedefi doğrultusunda özelikle Kapıkule, Hamzabeyli ve Sarp kapılarında oluşan yoğunluk kaynaklı bekleme sürelerinin artması ve maliyetlerin azaltılması amacıyla Bakanlıkları tarafından gerekli idari düzenlemelerin yanı sıra bölge ülkeleri ile ikili görüşmelerin gerçekleştirilerek denizyolunun efektif şekilde kullanımı ve diğer ülke limanları arasında tarifeli seferlerin kurulması için çalışmalar yapıldığı,

Bu çerçevede, Sarp sınır kapımızda yaşanan yoğunluğun giderilmesi amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Rus yetkililer tarafından;

* Novorossisk Limanında, Ro-Ro terminalleri, yolcu gümrük alanları ve karayolu taşıtlarının bekleme alanları için gerekli olan altyapının hazırlanmasına yönelik çalışmaların başlatıldığı,

* Soçi Limanın Ro-Ro gemi seferlerine açılması ile ilgili de bazı girişimleri olabileceği,

*Kavkaz Limanının 5 metre kadar drafta sahip gemilere hizmet verebildiği, her türlü Ro-Ro/Pax operasyonu için altyapısının hazır olduğu ve yolcu gümrüklemeye de müsait altyapılarının bulunduğu,

*Kavkaz limanına seyir yaparken Kerç Boğazı geçişlerinde yaşanan sorunların an itibarı ile minimize edildiğini ve artık Kerç Boğazına gemi geçişlerindeki beklemelerin 2 saatten fazla sürmediği,

* Karayolu nakliyecilerinin Kavkaz limanını bir transit liman olarak kullanabileceklerini ve Rusya'nın bundan çok memnun olacağı

hususlarının Bakanlıklarına iletildiği belirtilmektedir.

Bu itibarla; Ülkemiz denizcilik sektörünün, şu aşamada Kavkaz Limanını ve önümüzdeki dönemde de Novorossisk Limanını Ro-Ro ve Ro-Pax operasyonları için kullanabileceğinin yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde üyelerimize duyurulması ve Bakanlıklarının konuyu sürekli olarak takip ettiği bildirilmektedir.  

Bahse konu yazı Odamızın web sayfasında, www.denizticaretodasi.org.tr adresinde Genel ve Teknik Duyurular bölümlerinde yer almaktadır.’’


Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz