Menu

Duyurular


Rusya Federasyonu Dışından Yüklü Olarak Gelen Gemilerin Kerç Boğazı Kuzeyine Geçişlerinin Yasaklanması

SİRKÜLER NO: 23.1 / 731-509 = 14/11/2022 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 13.11.2022 tarih ve 3607/831/2022 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

‘’Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; 

"Rusya Federasyonu Denizcilik İdaresinden aldığımız resmi bildirime göre Rusya Federasyonu toprakları dışından yüklü olarak gelen gemilerin Azak Denizi'ne geçişini sağlayan Kerç Boğazından kuzeye geçişleri yasaklanmıştır. Denizcilik sektörümüze duyurulur." uyarısını üyelerimizin bilgilerine arz/rica ederim.’’

 

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

  

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

  

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz